Logo Academie voor gedragsverandering

18. De kracht van samen ontdekken

De vakantie zit erop. Kinderen gaan weer naar school. Verschillende gemeenten en scholen roepen op om de kinderen met de fiets naar de school te laten gaan, en niet meer met de auto brengen. Dit zou veel voordelen hebben.
Het verbetert de veiligheid rond de school, het vergroot de fitheid van kinderen en zou ook de vriendschap tussen kinderen bevorderen. En toch blijken vele ouders in de praktijk hun kroost het liefst ’s ochtends met de auto snel naar de school te brengen, om vervolgens met gezwinde spoed door te rijden naar hun werk, waar zij dan vaak net iets te laat aankomen.
Middels vele campagnes worden ouders gestimuleerd hun kinderen op de fiets naar school te laten gaan, met daarbij ook allerhande nuttige tips zoals ‘ga een paar keer met de kinderen proefrijden zodat ze de weg kennen’, ‘neem niet te veel bagage mee’ en ‘kies een veilige route’.
Bekend is verder dat kinderen vanaf een jaar of 10 over een redelijke fietsvaardigheid beschikken om zelfstandig naar school te kunnen fietsen, mits vooraf ‘geschoold’ door hun ouders. En verder blijkt dat kinderen zelf veel vaker met de fiets naar school willen dan dat hun ouders dat toestaan.

Bange ouders met achterbankkinderen
Om meer kinderen op de fiets te krijgen ligt er dus blijkbaar een majeure rol bij de ouders. Hoe krijg je die in de stand van ‘loslaten’ en ‘oefenen’?
Gedragsverandering begint met kijken naar gedrag. Welk gedrag vertonen deze ouders nu?
In de ochtend zie je dat de meeste ouders met kinderen druk in de weer om ‘weg te komen’; opstaan, aankleden, ontbijten, afspraken van de dag doornemen, opruimen, lunch maken. Het kan heel hectisch zijn. Het is de vraag of dit het moment is om hen te beïnvloeden. Laten we daarom onze blik iets verruimen.
Zonder volledig te kunnen zijn komen er uit gesprekken met ouders drie hoofdmotieven die aan hun gedrag ten grondslag te liggen:

Kinderen loslaten in deze tijd, waarin op elke straathoek het gevaar loert, is voor vele ouders een krachtig motief om hun kinderen zolang mogelijk te beschermen tegen de gevaren van de samenleving. Waaronder dus het alleen fietsen naar de school.
Buitenshuis werken, carrière en naschoolse opvang en betekent minder tijd met de kinderen doorbrengen. Dat levert schuldgevoelens op en dus krijgen ouders compensatiegedrag, zoals de kinderen lekker verwennen (uiteraard zonder het verwennen te noemen), met als één bijdrage hen naar school te rijden; veilig, gezellig samen en bij regen worden ze ook niet nat -en later ziek-.
Met op tijd op het werk komen toon je loyaliteit naar jouw organisatie en collega’s toe.

Met vertrouwen loslaten
Hoe kunnen we deze drie hoofdmotieven gebruiken om ouders aan te zetten om hun kinderen naar school te laten fietsen en te gaan oefenen? Ouders moeten vertrouwen opbouwen dat hun kinderen het wel kunnen. Daarvoor moeten zij de ervaring opbouwen dat het kan.

Een werkbare en kansrijke oplossing zou het volgende kunnen zijn:
Organiseer als school en gemeente een dag waarop alle ouders met hun kind samen naar school fietsen. Voordeel hiervan is dat de ouders zelf ervaring opdoen en zien hoe hun kind het doet. Daarnaast is het heel belangrijk, dat zij ook zien dat andere ouders met dezelfde vraagstukken zitten en zien dat kinderen het kunnen. Naast oefenen en gedeelde ervaring met andere ouders, wordt er een vervolgactiviteit wordt georganiseerd, waarin de actie wordt bevestigd.
De toonsetting bij de gezamenlijke fietsdag is ‘waardering en positief ondersteunen’ van ouders. Zorg dat er op het schoolplein mensen staan die hen met applaus begroeten. Daarmee activeer je de beloningscentra van mensen. Zorg ook voor een plek waar zij vervolgens met hun vragen en ervaringen terecht kunnen.
Zorg ook voor bevestiging door een berichtje in de plaatselijke pers en op de schoolwebsite, met bijvoorbeeld een aantal interviews en ervaringen.
Natuurlijk zullen daarna niet gelijk alle kinderen met de fiets komen, maar de eerste schapen zijn daardoor wel over de dam. En een positief neveneffect voor de ouders is dat zij een meer kans hebben om wel op tijd op hun werk te komen.

Boek: Beweging in Gedrag
Opleidingen: Gedragsbeïnvloeding door communicatie en Gedragsverandering in organisaties.

Eerdere blogs:

17. De kracht van zichtbaar leiderschap

16. Vervang efficientie door effectiviteit

15. De kracht van relationele zorgvuldigheid 

14. De kracht van naar de zijkant kijken

13. De kracht van het winnaarseffect

12. De kracht van de territoriumbewaker

11. De kracht van identificatie

10. De kracht van insluiten

9. De ander bepaalt

8. Van extrinsieke naar intrinsieke motivatie

7. Hoe en waar begin je met gedragsverandering

6. Identificatie en beïnvloeding

5. Versnellers en vertragers van gedragsverandering

4. Waarom cognitieve informatie zelden tot gedragsverandering leidt

3. Samenwerken en gedrag

2. Gedragsverandering begint bij gedrag

1. Papier of praktijk

naam  
e-mail*  
tel.nr  
onderwerp  
bericht  
antispam   (vul hier 'ja' in)
   

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl