Logo Academie voor gedragsverandering

Leveringsvoorwaarden

Wie zich inschrijft voor een opleiding bij de Academie voor gedragsverandering gaat een contract met ons aan. Hier lees je wat je van ons kunt verwachten en wat we van jou verwachten.

1. Algemeen

 1. Academie voor gedragsverandering is een initiatief van Trijnie Stoker en Gerald Morssinkhof.
 2. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die de Academie voor gedragsverandering sluit met deelnemers.
 3. Academie voor gedragsverandering verplicht zich ertoe om goed werk te leveren in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk gebeuren naar beste vermogen van de trainers.

2. Inschrijving

 1. Academie voor gedragsverandering stelt deelnemers op de hoogte van de inhoud en prijs van opleidingen en trainingen via de website.
 2. Je kunt je inschrijven voor een training van Academie voor gedragsverandering door het inschrijfformulier in te vullen en te verzenden naar het aangegeven adres. Je gaat daarmee ook akkoord met deze leveringsvoorwaarden.
 3. Zo gauw we je inschrijfformulier ontvangen, mailen we je een bevestiging van ontvangst.
 4. Na de inschrijving heb je een bedenktijd van 14 werkdagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief.
 5. Als je wilt annuleren nadat de inschrijving definitief geworden is, kost dat geld.

3. Kwaliteit
We doen ons uiterste best om onze opleidingen en trainingen te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen.

 1. Ben je ontevreden over (een onderdeel van) een opleiding of training van ons? Laat het ons snel weten! Alleen dan kunnen we er iets aan doen.
 2. Ben je ontevreden over de manier waarop we je klacht hebben opgepakt? Dan kun je contact opnemen met onze onafhankelijke klachtencommissie.

4. Afgelasten training
We mogen een opleiding of training zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 5 deelnemers zijn. Als we een opleiding of training afzeggen, laten we je dat minstens 2 weken van tevoren weten.

5. Overmacht

 1. Van overmacht is in elk geval sprake als op het afgesproken tijdstip onverhoopt één of meer docenten of de gereserveerde locatie niet beschikbaar zijn. Natuurlijk stellen we dan alles in het werk om een vervangende trainer of locatie te vinden. Als op de dag van de opleiding of training een trainer of de locatie onverwacht niet beschikbaar is, doen we alles om een vervangende trainer of locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer. Als dat niet lukt, krijg je je geld terug.
 2. We zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar zijn op de dag van de opleiding of training.

6. Kwaliteit
We doen ons uiterste best om onze opleidingen en trainingen te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen. Ben je ontevreden over (een onderdeel van) een opleiding of training van ons? Laat het ons snel weten! Alleen dan kunnen we er iets aan doen.
Ben je ontevreden over de manier waarop we je klacht hebben opgepakt? Dan kun je contact opnemen met onze onafhankelijke klachtencommissie.

7. Privacy
Academie voor gedragsverandering, Amaliastraat 8, 3522 AV Utrecht behandelt alle gegevens die deelnemers afstaan vertrouwelijk. De gegevens worden alleen ingezien door medewerkers van Academie voor gedragsverandering. We staan gegevens van deelnemers niet af aan derden. We gebruiken je persoonlijke gegevens voor onze deelnemersadministratie. 
De gegevens verwerken we voor onze administratie en afgesproken diensten. Dit in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je kunt de gegevens die we van je bewaren inzien en laten verwijderen.

8. Auteursrecht
Op alle hand-outs, oefeningen en andere documenten die Academie voor gedragsverandering uitreikt tijdens een training rust het auteursrecht van Gerald Morssinkhof en / of Trijnie Stoker.
Deelnemers mogen deze uitdelers, oefeningen en andere documenten uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

9. Betaling

 1. Academie voor gedragsverandering stelt facturen op naam van de deelnemers die zich inschrijven. Deelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de factuur.
 2. Op verzoek kan Academie voor gedragsverandering facturen op naam van derden stellen, bijvoorbeeld op naam van werkgevers. Ook in dit geval zijn deelnemers persoonlijk verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de factuur.
 3. Op verzoek is een betalingsregeling mogelijk. 

Contact:
Academie voor gedragsverandering, Amaliastraat 8, 3522 AV Utrecht
info@academievoorgedragsverandering.nl
KvK Utrecht 30267587 | btw-nummer: NL033473262B01 | IBAN: NL07RABO0151533814

 

 

naam  
e-mail*  
tel.nr  
onderwerp  
bericht  
antispam   (vul hier 'ja' in)
   

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl